Strona: Projekty / Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

Projekty

 1. Projekt badawczy KBN nr 4T08C 020 25, Kształtowanie struktury warstwy wierzchniej odlewów ze stopu C355 techniką szybkiej krystalizacji w aspekcie poprawy ich właściwości użytkowych, 2003-2005.
 2. Badania własne- Podatność stopu MAR-M509 do uszlachetniania powierzchniowego skoncentrowanym strumieniem ciepła, 2004.
 3. Badania własne, Podatność stopu MAR-M509 do uszlachetniania powierzchniowego skoncentrowanym strumieniem ciepła, 2005.
 4. Badania własne, Podatność stopu MAR-M509 do uszlachetniania powierzchniowego skoncentrowanym strumieniem ciepła, 2006.
 5. Działalność statutowa, Badania eutektyki w wybranych stopach Al-Si, 2004.
 6. Działalność statutowa, Badania eutektyki w wybranych stopach Al-Si, 2005.
 7. Działalność statutowa, Badania eutektyki w wybranych stopach Al-Si, 2006.
 8. Projekt celowy WSK ”PZL-Rzeszów S.A., Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odlewów kokilowych i kokilowo-rdzeniowych ze stopu AlSiMg, przeznaczonych na elementy silników samochodowych nowej generacji, 2004-2005.
 9. Projekt badawczy nr 3T08C 007 29. 2005-2008. Kształtowanie mikrostruktury na przekroju odlewu z silnie nadeutektycznego stopu aluminium-krzem (Al-30%Si) oraz struktury geometrycznej profilu jego powierzchni w aspekcie odporności na zużycie ścierne i zacieranie.
 10. Projekt badawczy nr N N508 441536. 2009-2011. Kształtowanie struktury odlewów ze stopu kobaltu MAR-M509 w aspekcie poprawy ich właściwości użytkowych.
 11. Projekt celowy realizowany w FA JARAR S.A. 2013. Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu staliwnych zasuw klinowych ze stalowymi króćcami do montażu, techniką spawalniczą, w instalacji dystrybucji gazu.
 12. Umowa statutowa nr U-8635/DS. 2012-2013. Nieniszcząca kontrola mikrostruktury i właściwości użytkowych żeliwa wermikularngo.
 13. Uowa statutowa nr U-7991/DS. 2010-2011. Badanie wpływu uszlachetniania ciekłego metalu na jakość odlewów ciśnieniowych.
 14. Umowa statutowa nr U-7104/DS. 2007-2009. Wpływ morfologii cząstek krzemu na pękanie zmęczeniowe stopu Al-Si.
 15. Projekt celowy realizowany w FA JARAR S.A. 2011. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania w JAFAR S.A. nowej przepustnicy podwójnie mimośrodowej z uszczelnieniem metalowym do pracy z czynnikami o temperaturze do 250 oC.
 16. Projekt celowy realizowany w FA JARAR S.A. 2009. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania w odlewni FA JAFAR S.A. nowego, dwukomorowego zaworu antyskażeniowego ze strefą obniżonego ciśnienia i możliwością samooczyszczania, spełniającego wymagania Unii Europejskiej.
 17. Projekt celowy realizowany w FA JARAR S.A. 2009. Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowej przepustnicy zwrotnej DN 800 spełniającej wymagania Unii Europejskiej oraz wdrożenie jej do produkcji w odlewni FA JAFAR S.A.
 18. Projekt celowy realizowany w METAL-ODLEW Sp.J. 2009. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania cienkościennych odlewów wymienników ciepła do wysokoobciążonych zespołów napędowych i agregatów prądotwórczych.
 19. Projekt celowy realizowany w Meta-Zel S.A. 2008. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej proekologicznej technologii wytwarzania odlewu nakrętki nowej generacji do maszynki do mięsa.
 20. Projekt celowy realizowany w METAL-ODLEW Sp.J. 2007. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej kontroli jakości ciekłego metalu i odlewów z żeliwa sferoidalnego celem poprawy konkurencyjności wyrobów METAL-ODLEW na rynku europejskim.
 21. Projekt celowy realizowany w PROMEN. 2006. Opracowanie, wykonanie formy i uruchomienie produkcji odlewów zawiasów o nowej konstrukcji do drzwi saun i łaźni.
 22. Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych. Projekt POIG, Działanie 1.4 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac. Rzeszów-Ropczyce, 2014-2015.
 23. Opracowanie prototypowych wkładów kominkowych o nowym rozwiązaniu geometrii ścianek i nowym wariancie mikrostruktury żeliwa, zapewniających wyższe niż dotychczas właściwości użytkowe. Umowa nr 11/01/2016.

Badania dla przemysłu:

 1. Orłowicz A.W., Mróz M.Trytek A., Opiekun Z., Pająk D., Początek M.: Analiza wkładów kominowych ALUFOL oraz opracowanie i wykonanie urządzenia do prób tłoczności folii. Regionalne Laboratorium Jakości Budownictwa, Drogownictwa i Mostów. Rzeszów 1998r. Raport badawczy, 16 str., 16 rys., l tabl.
 2. Plewako Z., Opiekun Z., Orłowicz W., Mróz M., Trytek A.: Analiza materiałowa wkładów kominowych wykonanych ze stali chromoniklowej. RAAB-TERMOKOMINKI. Rzeszów 1998r. Sprawozdanie, 10 str., 10 rys., 3 tabl.
 3. Orłowicz A.W., Trytek A.: Opracowanie opinii o innowacyjności technologii: TIP-TIG dynamiczny proces spawania TIG. Innowacja w spawaniu. U-7695 Politechnika Rzeszowska 2009r.
 4. Orłowicz A.W., Trytek A., Mróz M.: Określenie przyczyn pęknięcia obudowy turbiny na podstawie dostarczonych przełomów. BorgWarner Turbo Systems Sp. z o.o., Rzeszów 2014r.
 5. Orłowicz A.W. Tupaj M., Korenivskyi M.: Określenie zawartości aluminium w warstwie przypowierzchniowej łopatek po procesie aluminiowania, WSK "PZL-Rzeszów" S.A., U-19 Rzeszów 2014 r.
 6. Orłowicz A.W., Tupaj M., Korenivskyi M.: Określenie zawartości aluminium w warstwie przypowierzchniowej łopatek po procesie aluminiowania, WSK "PZL-Rzeszów" S.A., U-14120, Rzeszów 2014 r.
 7. Trytek A., Tupaj M., Orłowicz A.W., Pająk D., Korzeniowski M., Bukała M.:Badania spoin wykonanych na materiale Allvac 718 Plus. WSK „PZL-Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 25-078 Rzeszów. RM-U-15166, Politechnika Rzeszowska 2015.
 8. Trytek A., Mróz M.: Pomiary twardości wałków „Instal”-Rzeszów. Rzeszów 1999. Sprawozdanie, 4 str., 4 rys., 4 tabl.
 9. Trytek A., Mróz M.: Badania struktury i rozkład twardości w 10 złączach spawanych.„Instal”-Rzeszów. Rzeszów 2000. Sprawozdanie, 20 str., 8 rys., 8 tabl.
 10. Trytek A., Mróz M.: Badania struktury i rozkład twardości w 10 złączach spawanych. „Instal”-Rzeszów. Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 20 str., 8 rys., 8 tabl.
 11. Trytek A., Mróz M.: Badania struktury i rozkład twardości w 10 złączach spawanych. „Instal”-Rzeszów. Rzeszów 2003. Sprawozdanie, 10 str., 20 rys., 10 tabl.
 12. Trytek A., Pająk D., Mróz M.: Analiza materiałowa dostarczonych próbek. MTU Aero Engines Polska Sp. Z o.o. 2012
 13. Orłowicz A.W., Trytek A., Kupiec B.: Wykonanie analizy składu chemicznego i określenie gatunku stali chromoniklowej. Przedsiębiorstwo Termoizolacji Technologicznych i Sanitarnych TERMOINSTAL Sp z. o. o. ul. K.S. Wyszyńskiego 61, 37- 100 Łańcut. Rzeszów 2013. Sprawozdanie, 4 str.
 14. Orłowicz A.W., Mróz M.F., Kupiec B:. Ustalenie przyczyn korozji rur stalowych rurociągu ciepłej wody. Przedsiębiorstwo Termoizolacji Technologicznych i Sanitarnych TERMOINSTAL Sp z. o. o. ul. K.S. Wyszyńskiego 61, 37- 100 Łańcut. Rzeszów 2013. Sprawozdanie, 7 str.
 15. Orłowicz A.W., Trytek A., Pająk D.: Badania mikroskopowe połączeń spawanych. InterPetro Sp. z o. o., Rzeszów, 2013r.
 16. Orłowicz A.W., Trytek A., Pająk D.: Mikroskopowe badania złączy spawanych. InterPetro Sp. z o. o.,Rzeszów, 2013r.
 17. Trytek A., Pająk D.: Wykonywanie pomiarów twardości HV10 połączeń spawanych na próbkach dostarczanych przez zamawiającego. InterPetro Rzeszów U-6710, 2005
 18. Trytek A., Pająk D.: Wykonywanie pomiarów twardości HV10 połączeń spawanych na próbkach dostarczanych przez zamawiającego. InterPetro Rzeszów U-6710, 2006,
 19. Trytek A., Pająk D.: Wykonywanie pomiarów twardości HV10 połączeń spawanych na próbkach dostarczanych przez zamawiającego. InterPetro Rzeszów U-6710, 2007r.
 20. Trytek A.: Wykonanie badania procesów spawania materiału AMS (inconel 625) WSK PZL – Rzeszów S.A. 2010
 21. Trytek A., Pająk D., Początek M.: Pomiary identyfikacyjne procesu spawania blach z materiału AMS (inconel 625).Cz. 1. WSK PZL – Rzeszów S.A. 2010
 22. Trytek A.: Pomiary identyfikacyjne procesu spawania blach z materiału AMS (inconel 625). Cz. 2. WSK PZL – Rzeszów S.A. 2010
 23. Trytek A.: Badanie podatności stali chromowo-niklowej na działanie środowiska ścieków. Fabryka Armatury JAFAR S.A. 2012
 24. Trytek A., Trzepieciński T.: Badania nieniszczące części wykonanych ze stopów typu AMS. Waldrex Sp. z o.o., Sp. Kom. Ul. COP-u 5 39-300 Mielec. RM-U-15060, Politechnika Rzeszowska 2015.
 25. Opiekun Z., Borek R., Mikuła J.: Badania nieniszczące prętów i rur z wykorzystaniem prądów wirowych. Sprawozdanie, WSK Rzeszów 1984.
 26. Bylica A., Orłowicz W., Opiekun Z., Pomianek T.: Ustalenie przyczyn występowania wad w odlewach łopatek ze stopu ŻS6KWI oraz sposobów ich eliminacji. WSK „PZL-Rzeszów", Rzeszów 1984, 170 str., 120 rys., 24 tabl.
 27. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Badania pary współpracującej krzywka wałka rozrządu - płytka regulacyjna. Dobór materiału, obróbka cieplna, gładkość powierzchni. OBR SO Warszawa RP/15/83, 99 str., 70 rys., 31 tabl.
 28. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Przeprowadzenie analizy konstrukcyjnej oraz wspólne wykonawstwo z FSO silnika spalinowego. OBR SO Warszawa RP/05/84. U-1111..
 29. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Wdrożenie do produkcji tulejki nr 80200014 ze stopu PA12 we wspornikach osi przedniej ciągników C-330, C-360. ZM Ursus w Warszawie. Spraw. U-1315/86, str. 67 rys. 48, tabl. 16,.
 30. Orłowicz W., Opiekun Z., Lesikiewicz A., Kościelny E.: Analiza strukturalna i technologiczna par współpracujących krzywka-płytka. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie cz I /85/, 128 str., 105 rys., 8 tabl.
 31. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E., Michalski J.: Charakterystyka materiałowa monobloku i tulei cylindrowych silnika DX 03/2000. Charakterystyka gładzi cylindrów silnika po honowaniu i eksploatacji. Prowadnice zaworowe z silnika iskrowego „Opel". Wkładki gniazd zaworowych. OBR SO Warszawa. Zadanie nr 8/85, 45 str., 74 rys., 7 tabl.
 32. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Badania strukturalne elementów silników spalinowych. Krzywki wałków rozrządu - FSM-Skoczów, FSC-Lublin, FIAT, Polonez, S-21. Popychacze. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/85, 17 str., 24 rys., l tabl.
 33. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Badania strukturalne elementów silników spalinowych. Płytki regulacyjne „Sofia" i „Volvo". Krzywki wałka rozrządu „Volkswagen-Passat". Prowadnice zaworowe. Wkładki gniazd zaworów. Tuleja cylindra silnika „Renault". Głowica silnika „Fiat". OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/85,16 str., 29 rys., 4 tabl.
 34. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Badania strukturalne elementów silników spalinowych. Badania tulei cylindrowych silnika DX 03/2000. Badania tulei cylindrowych silnika „Renault". OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3, cz I /85, 15 str., 14 rys., 2 tabl.
 35. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Badania strukturalne tulei cylindra DX 03/2000, Renault, Opel; płytek regulacyjnych, prowadnic zaworowych, gniazd zaworowych DX 03/2000, głowicy Fiat. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3, cz II /85, 43 str.
 36. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J., Wójcik A.: Analiza materiałowa i technologiczna elementów silników spalinowych. Pomiar dokładności kadłuba DX i tłoków. OBR SO Warszawa. Spraw. nr 4/85, 44 str.
 37. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Wykonanie wzorców krzywek rozrządu oraz opracowanie i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego i prototypowych odlewów wybranych elementów silnika. OBR SO Warszawa, Sprawozdanie nr 6/85, 26 str., l rys.
 38. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J., Wójcik A.: Badania dokładności wymiarowo-kształtowej i nierówności powierzchni złożenia tłok-cylinder silnika DX 03/2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 7/85, 44 str. .
 39. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Badania strukturalne oraz próby stanowiskowe mechanizmu wałek rozrządu-płytka regulacyjna. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 7, cz 11/85, 41 str., 100 rys., 3 tabl.
 40. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Charakterystyka materiałowa monobloku i tulei cylindrowych silnika DX 03/2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 8/85, 45 str., 50 rys., 3 tabl.
 41. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J., Wójcik A.: Analiza materiałowa i technologiczna pary współpracującej krzywka rozrządu - płytka regulacyjna. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 9/85, 170 str.
 42. Opiekun Z.: Analiza materiałowa elementów dozownika tlenu. Sprawozdanie, „Instal”- Rzeszów 1985.
 43. Kościelny E., Orłowicz W., Opiekun Z., Michalski J.: Badania monobloku XXX i tulei cylindra D11 silnika DX-03/2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/86, 22 str.
 44. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Wykonanie odlewów badawczych tulei żeliwnych do silnika DX-03/2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/86, 6 str., 6 rys., l tabl.
 45. Opiekun Z., Onyszkiewicz E.: Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stempli wykonanych ze stali NC6 i NC10. Sprawozdanie, „Polmo" Rzeszów, 1986. 8 str., 8 rys., 2 tabl.
 46. Opiekun Z., Onyszkiewicz E.: Ustalenie przyczyny zużycia koła ślimacznicy do wulkanizacji opon samochodowych. Sprawozdanie, „Stomil” Dębica, 1986. 10 str., 7 rys., 2 tabl.
 47. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza materiałowa tulei oznaczonych symbolami l i 2. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3/86, 18 str., 26 rys., 2 tabl.
 48. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Wójcik A.: Zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego oraz prototypowej partii odlewów wałków rozrządu z zabielonymi krzywkami. OBR SO Warszawa. Spraw. nr 4/86, str. 16.
 49. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Wójcik A.: Badania metalograficzne stanu gładzi cylindrów silnika DX 03/2000 po honowaniu. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 5/86, 24 str.
 50. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J., Wójcik A.: Wykonanie prób ścierania wałków rozrządu silnika DX-03/2000 oraz współpracujących z nim płytek regulacyjnych. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie cz. 1/86, 195 str., cz. II/86, 12 str.
 51. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza odkuwki korbowodu silnika wysokoprężnego. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 6/86, 6 str., 3 rys., l tabl.
 52. Orłowicz W., Opiekun Z., Michalski J., Kościelny E., Wójcik A.: Badania pierścieni tłokowych silnika DX 03/2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 7/86, 19 str.
 53. Orłowicz W., Opiekun Z., Michalski J., Kościelny E., Wójcik A.: Badania dokładności wymiarowo-kształtowej i nierówności powierzchni złożenia tłok-cylinder silnika DX 03/2000 nr D08. Badania materiałowe tulei cylindrowych, pierścieni tłokowych i tłoka. OBR Warszawa. Sprawozdanie nr 8/86, 51 str.
 54. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Badania materiałowe tulei cylindrowych, pierścieni tłokowych i tłoka. Badania dokładności wymiarowo-kształtowej i nierówności powierzchni złożenia tłok-cylinder silnika DX 03/2000 nr D08. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 8/86/E, 51 str., 37 rys., 4 tabl.
 55. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Analiza materiałowa elementów silnika D 08. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 8/86/E/B, 11 str., 20 rys., 4 tabl.
 56. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Analiza materiałowa tulei żeliwnych oznaczonych numerami od l do 64. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 10/86, 127 str., 176 rys., l tabl.
 57. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E., Michalski J.: Obserwacja powierzchni pracujących panewek silnika DX 03.2000 po próbie trwałościowej 1000 godzinnej OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 13/86, 5 str., 5 rys.
 58. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Wykonanie odlewów badawczych tulei żeliwnych do silnika DX 03.2000. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 14/86, 9 rys., l tabl.
 59. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza materiałowa tulei cylindra z monobloku. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 15 E/86, 15 str., 28 rys., l tabl.
 60. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Analiza materiałowa i technologiczna elementów silnika spalinowego. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 16/86/E/B, 40 str., 20 rys., 6 tabl.
 61. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza materiałowa tulei cylindra firmy „Ricardo". OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 16/86/E, 33 str., 64 rys., 3 tabl.
 62. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Analiza wymiarowa w złożeniach T-C silnika DX-03/2000 nr D08. Badania materiałowe. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/87, 11 str.
 63. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania powierzchni w kadłubie silnika 1.6.DJK VOLKSWAGEN, DX-03/2000 XL. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/87, 191 str.
 64. Łakota W., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania wytrzymałości zmęczeniowej filtrów powietrza „Polonez". OBR SO Warszawa. Etap I. Sprawozdanie nr 4/87/1, 28 str., 31 rys.
 65. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Analiza materiałowa tulei żeliwnej do silnika. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 5/87/E, 11 str., 22 rys.
 66. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania powierzchni w kadłubie DX-03/2000 nr 17 przed próbą. 1000 godzin. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 6/87, 61 str.
 67. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Wykonanie oprzyrządowania odlewniczego i odlewów wałów korbowych nr rys. 104576 oraz odlewów wałów korbowych, nr rys. 104000 i 104013. OBR SO Warszawa. Sprawozd. nr 7/87, 7 str., 2 rys.
 68. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza strukturalna wału silnika DX. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 7/87E, 6 str., 5 rys., l tabl.
 69. Łakota W., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania wytrzymałości zmęczeniowej filtrów powietrza „Polonez". OBR SO Warszawa. Etap II. Sprawozdanie nr 9/87/11, 11 str.
 70. Łakota W., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania wytrzymałości zmęczeniowej filtrów powietrza „Polonez". OBR SO Warszawa. Etap III. Sprawozdanie nr 10/87/III, 14 str., 10 rys.
 71. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza materiałowa tulei żeliwnej „Ricardo" nr 2000439. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 12/87/E, 8 str., 11 rys., l tabl.
 72. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Wykonanie odlewów tulei cylindrowych. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 14/87, 9 str., 18 rys., l tabl.
 73. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza strukturalna wału korbowego „Polonez 1600". OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 18/87, 6 str., 6 rys., l tabl.
 74. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Wykonanie odlewów wałków krzywkowych z zabielonymi krzywkami. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 19/E/87, 5 str., 5 rys., l tabl.
 75. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza materiałowa gniazd zaworów silnika „Polonez 1500". OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 21/E/87, 10 str., 10 rys., l tabl.
 76. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badanie tulei cylindrowej nr 4 z kadłuba N24 (silnik D 33) po 200 godzinach pracy z próby 1000 godzinowej silnika DX-03/2000.1. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 23/87, 18 str.
 77. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania jakości elementów silnika VW 1.6D TURBO CY 122 516/14B84 D68 10 3021 G 011/ po eksploatacji. Badania materiałowe tulei cylindrowych Fiat-bis, Volvo, RVI, UAZ. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 26/87/E, 158 str., 165 rys., 19 tabl.
 78. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E., Michalski J.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Opel 2.1. Diesel. OBR SO Warszawa. Spraw. nr 1/88/1, 51 str., 76 rys., 15 tabl.
 79. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Renault F8M 1.6 Diesel, VW 1.6 D TURBO. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/88, cz. l, 100 str.
 80. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Renault F8M 1.6 Diesel, VW 1.6 D TURBO. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/88, cz.2,221 str.
 81. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Opel 2.1. Diesel. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/88/, cz. I, 78 str.
 82. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo – kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Opel 2.1. Diesel. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/88/, cz. II, 102 str.
 83. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Opel 2.1. Diesel. OBR SO Warszawa. Spraw. nr 2/88/11, 78 str., 58 rys., 10 tabl.
 84. Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W., Wójcik A.: Opracowanie technologii dla spełnienia wymagań konstrukcyjnych dotyczących poprawy własności eksploatacyjnych głowicy silnika wysokoprężnego. Etap I. Ocena wpływu warunków krystalizacji pierwotnej na strukturę i własności mechaniczne wzdłuż wysokości odlewu przeprowadzona na modelach odlewów próbnych. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3/88, 41 str., 25 rys., 3 tabl.
 85. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E., Michalski J.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Peugeot 2300 Diesel. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3/88/1, 55 str., 89 rys., 19 tabl.
 86. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E., Michalski J.: Badania elementów wzorcowych silników spalinowych w celu określenia ich dokładności wymiarowo-kształtowej, analizy materiałowej i ustalenia mechanizmu zużycia. Silnik Peugeot 2300 Diesel. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 3/88/II, 79 str., 59 rys., 9 tabl.
 87. Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W., Tabor W., Wilk A.: Wykonanie gniazd zaworowych z proszków spiekanych do silnika samochodu Polonez pracującego na benzynę bezołowiową. Etap I-III. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 4/88, 59 str., 42 rys., 7 tabl.
 88. Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Opracowanie technologii dla spełnienia wymagań konstrukcyjnych dotyczących poprawy właściwości eksploatacyjnych głowicy silnika wysokoprężnego. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 5/88, 41 str., 25 rys., 3 tabl.
 89. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E., Michalski J.: Wykonanie badań materiałowych wału korbowego silnika WARS oraz jednego wału korbowego silnika Polonez. OBR SO Warszawa. Spraw. nr 6/88, 6 str., 7 rys., l tabl. (udział 50 %).
 90. Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Wykonanie odlewów wałów korbowych do silnika „WARS" 1300. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 1/89, 9 str., 2 rys., l tabl.
 91. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza metalograficzna gniazd zaworowych z proszków spiekanych /gniazda „Nippon"/. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 2/89, 8 str., 13 rys., l tabl.
 92. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Charakterystyka metalograficzna i materiałowa elementów silnika NISSAN O l B. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 4/ZUT/89, 42 str., 59 rys., 12 tabl.
 93. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Mitsubischi Colt DI 19 4G16 DY 486. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 5/89, cz. I, 57 str.
 94. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Mitsubischi Colt DI 19 4G16 DY 486. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 5/89, cz. II, 203 str.
 95. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza uszkodzonych dźwigni popychacza Polonez 1500 TURBO oraz płytek regulacyjnych WARS 1100. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 6/89/E, 7 str., 7 rys., 1 tabl.
 96. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Charakterystyka metalograficzna i materiałowa elementów silnika Mitsubishi-Colt 1.2, OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 10/4/ZUT/89, 58 str., 99 rys., 12 tabl.
 97. Orłowicz W., Opiekun Z., Kościelny E.: Wykonanie odlewów wałów korbowych do silnika WARS 1300, OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 11/89, 9 str., 2 rys., 2 tabl.
 98. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W., Wójcik A.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Nissan O1B Micra Malo 281659 A. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 11/4/89, cz. 1, 42 str.
 99. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W., Wójcik A.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo – kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Nissan O1B Micra Malo 281659 A. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 11/4/89, cz. II, 90 str.
 100. Opiekun Z., Orłowicz W.: Charakterystyka materiałowa i metalograficzna elementów silnika Renault 5C1JA768. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 12/89, 52 str., 60 rys., 12 tabl.
 101. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Renault 5, G1JA/68 D004944. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 12/4/89, cz. 1, 52 str.
 102. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Renault 5, G1JA/68 D004944. OBR SO Warszawa. Spr. nr 12/489, cz. II str. 208,.
 103. Opiekun Z., Orłowicz W., Kościelny E.: Analiza materiałowa elementów silnika Peugeot 205. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 7/90, cz. I, 47 str., 57 rys., 12 tabl.
 104. Michalski J., Kościelny E., Opiekun Z., Orłowicz W., Wójcik A.: Analiza konstrukcyjna silników spalinowych w celu określenia dokładności wymiarowo-kształtowej, charakterystyki metalograficznej i materiałowej, mechanizmu i wielkości zużycia. Silnik Peugeot 205. OBR SO Warszawa. Sprawozdanie nr 8/90, cz. II, 170 str.
 105. Opiekun Z., Orłowicz W.: Opracowanie metody spawania głowic silników Leyland SW 680. Zakłady Napraw Samochodów. Boguchwała 1990. Sprawozdanie, 12 str., 2 rys.
 106. Opiekun Z., Orłowicz W.: Badanie procesu zużycia różnych par współpracujących materiałów. Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT" Jasło. Jasło 1993. Sprawozdanie, 12 str., 12 rys., l tabl.
 107. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza materiałowa i wykonanie głowic płaszczek falujących. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JARLAN" w Jarosławiu, Jarosław 1993, Sprawozdanie, 9 str., 10 rys., 2 tabl.
 108. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ekspertyza żeberka grzejnikowego. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Rzeszów 1995. Spraw., 10 str., 7 rys.
 109. Opiekun Z., Orłowicz W.: Właściwości mechaniczne i strukturalne pionowych belek słupa nośnego w kotle nr 3 elektrociepłowni. Zakłady Chemiczne „ORGANIKA". Sarzyna 1996. Sprawozdanie, 12 str., 11 rys., 3 tabl.
 110. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza składów chemicznych połączeń spawanych, „Instal"-Rzeszów. Rzeszów 1996. Sprawozdanie, 5 str., 3 rys., l tabl.
 111. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza strukturalna połączeń spawanych. „Instal"-Rzeszów. Rzeszów 1996, Sprawozdanie, 17 str., 29 rys., l tabl.
 112. Opiekun Z., Orłowicz W.: Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stopu przeznaczonego na łopaty wirnika wentylatora. Zakłady Chemiczne „POLICE". Police 1996. Sprawozdanie, 3 str., 2 tabl.
 113. Opiekun Z., Orłowicz W.: Właściwości mechaniczne i struktura łopat wirnika wentylatora. Zakłady Chemiczne „POLICE". Police 1996. Sprawozdanie, 3 str., 2 tabl.
 114. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ustalenie przyczyn zniszczenia prototypowych łopat wirnika wentylatora. Zakłady Chemiczne „POLICE". Police 1996. Sprawozdanie, 7 str., 6 rys., l tabl.
 115. Opiekun Z., Orłowicz W.: Wykonanie grzybków zaworów tłocznych i ssących z dwufazowego stopu tytanu. Zakłady Chemiczne „POLICE". Police 1996. Sprawozdanie, 6 str., 4 rys., l tabl.
 116. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Analiza makroskopowa i mikroskopowa blachy w gat. 18G2A. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Gniewczyna S.A., Rzeszów 1997. Sprawozdanie, 7 str., 12 rys.
 117. Opiekun Z., Pająk D.: Analiza połączenia spawanego blach przeznaczonych na wkłady kominowe. Rzeszów 1997. Sprawozdanie, 7 str., 6 rys., l tabl.
 118. Opiekun Z., Orłowicz W., Mróz M., Trytek A., Pająk D., Początek M.: Analiza wkładów kominowych ALUFOL oraz opracowanie i wykonanie urządzenia do prób tłoczności folii. Regionalne Laboratorium Jakości Budownictwa, Drogownictwa i Mostów. Rzeszów 1998. Raport badawczy, 16 str., 16 rys., l tabl.
 119. Opiekun Z., Orłowicz W.: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę odlewów ze stopu T1-6A1.-4V przeznaczonych na endoprotezy biodrowe. Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Etap I. Rzeszów 1998. Sprawozdanie, 6 str., 11 rys., l tab.
 120. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Analiza materiałowa wkładów kominowych wykonanych ze stali chromoniklowej. RAAB-TERMOKOMINKI. Rzeszów 1998. Sprawozdanie, 7 str., 10 rys., 3 tabl.
 121. Opiekun Z., Orłowicz W.: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę odlewów ze stopu Ti-6Al-4V przeznaczonych na endoprotezy biodrowe. Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Etap II. Rzeszów 1999. Sprawozdanie, 5 str., 11 rys., l tabl.
 122. Opiekun Z., Orłowicz W.: Obróbka cieplna próbek i odlewów endoprotez ze stopu Ti-6Al-4V. Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Etap III. Rzeszów 1999, 4 str., 1 tabl.
 123. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Ustalenie przyczyn występowania wad na rurach ze stali chromowo - niklowej. „Instal”-Rzeszów 1999. Sprawozdanie, 10 str., 17 rys.
 124. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Analiza materiałowa rur w wymiennikach ciepła. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna". Rzeszów 2000. Sprawozdanie, 7 str., 8 rys., l tabl.
 125. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Analiza materiałowa króćców mieszalnika na obiekcie OFDA uszkodzonych w wyniku oddziaływania korozyjnego. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna". Rzeszów 2000. Sprawozdanie, 9 str., 9 rys., 2 tabl.
 126. Orłowicz W., Opiekun Z., Pająk D.: Ocena struktury i pomiary twardości wału korbowego nr 98418613 silnika IVECO 2.5 TD. Auto-Moto-Serwis. Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 7 str., 5 rys., 1 tabl.
 127. Opiekun Z.: Badania struktury i rozkład twardości w 10 złączach spawanych. „Instal”-Rzeszów. Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 5 str., 10 rys., 10 tabl.
 128. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ocena zgodności wykonania rur chromoniklowych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WT-95/0648-80). „ENVIRO”-Rzeszów. Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 6 str., 1 rys., 2 tabl.
 129. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza strukturalna uszkodzonego wahacza roweru „TREK”. Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Specjalistów „Ekspert”, Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 9 str., 10 rys., 1 tabl.
 130. Opiekun Z., Orłowicz W.: Badania rury wkładu kominowego. „INST-KOM” Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 4 str., 4 rys., 1 tabl.
 131. Opiekun Z.: Wyznaczenie punktów krytycznych przemian w stali maraging w gatunku C-300. AGH-Kraków 2002. Sprawozdanie, 12 str., 8 rys., 1 tabl.
 132. Opiekun Z.: Struktura i rozkłady twardości złączy spawanych. „Instal”-Rzeszów 2002. Sprawozdanie, 10 str., 15 rys., 15 tabl.
 133. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ocena stanu technicznego oraz jakości ocynkowanej blachy stalowej. „MPEC”-Rzeszów 2003. Sprawozdanie, 14 str., 17 rys., 1 tabl.
 134. Orłowicz W., Opiekun Z., Pająk D.: Ocena prawidłowości wykonania połączeń lutowanych rur miedzianych w instalacji gazów medycznych. P.B.O. Szówsko k. Jarosławia 2003. Sprawozdanie, 9 str., 8 rys.
 135. Orłowicz W., Opiekun Z.: Opracowanie technologii i wykonanie powłokowej bariery cieplnej i antyerozyjnej form ciśnieniowych. „Visteon”-Poland S.A. Praszka 2003.
 136. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza połączenia węży przeznaczonych do przesyłu płynnego „pak – syciwa”. Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Specjalistów „Ekspert”, Rzeszów 2004. Sprawozdanie, 12 str., 9 rys.,.
 137. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ustalenie przyczyn zrywania się wieszaków NK41141A. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2006, spr., 14 str., 14 rys., 1 tabela,.
 138. Opiekun Z.: Badania spoiwa metalicznego topionego TM (ołów-antymon), Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL” S.A. Boguchwała, Rzeszów 2006, Sprawozdanie, 4 str., 3 rys., 1 tabela.
 139. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza materiałowa zbiornika epichlorochydryny, Z. Ch. „Organika-Sarzyna” S.A., Rzeszów 2007, Sprawozdanie, 12 str., 9 rys., 2 tabele,.
 140. Opiekun Z.: Przyczyny wystąpienia dużej temperatury w adsorberach oczyszczania odgazów z hermetyzacji instalacji żywic epoksydowych, Z. Ch. „Organika-Sarzyna” S.A., Rzeszów 2007, sprawozdanie, 7 str., 1 rys.
 141. Opiekun Z.: Badania wizualne adsorberów nr 602 i nr 603, Z. Ch. „Organika-Sarzyna” S.A., Rzeszów 2007, Sprawozdanie, 8 str., 5 rys.
 142. Opiekun Z.: Analiza materiałowa adsorbera oczyszczania odgazów z hermetyzacji żywic epoksydowych mająca określić warunki dalszej ich eksploatacji, Zakłady Chemiczne „ORGANIKA - SARZYNA” S.A., Rzeszów 2007, sprawozdanie, 11 str., 8 rys., 1 tabela.
 143. Opiekun Z.: Analiza materiałowa i przyczyny pękania dennicy reaktora do krakingu poliolefin, P.P.H.U. „KABEX”. Parczew, 2007, sprawozdanie, 10 str., 10 rys, 1 tabela.
 144. Opiekun Z.: Oddziaływanie ciekłej cyny na stal i żeliwo, P.P.H.U. „KABEX”. Parczew, 2007, sprawozdanie, 7 str., 6 rys., 1 tabela.
 145. Opiekun Z.: Badania makrostruktury i pomiary twardości teowych złączy spawanych wykonanych łukiem krytym, PPH TRANSSYSTEM S.A. Wola Dalsza, Rzeszów 2007, sprawozdanie, 6 str., 5 rys.
 146. Opiekun Z., Orłowicz W.: Ustalenie przyczyny uszkodzenia słupołazów oraz sprawdzenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez słupołazy używane w RZE Dystrybucja Sp. z o.o., Rzeszów 2008, spraw., 17 str., 14 rys., 3 tabele,.
 147. Opiekun Z.: Analiza uszkodzonego łącznika stabilizatora samochodu BMW Z3, Prokuratura Lesko, Rzeszów 2008, sprawozdanie, 9 str., 6 rys.
 148. Opiekun Z.: Analiza materiałowa zwężki na rurociągu roztworu żywicy epoksydowej, Zakłady Chemiczne „ORGANIKA – SARZYNA” S. A. w Nowej Sarzynie, Rzeszów 2008, sprawozdanie, 11 str., 8 rys., 1 tabela.
 149. Opiekun Z.: Analiza łącznika lewego stabilizatora samochodu marki BMW, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych, Rzeszów 2008, spraw., 10 str., 6 rys.
 150. Opiekun Z.: Analiza złączy spawanych łączników do montażu fasad, PPH TRANSSYSTEM S.A. Wola Dalsza, Rzeszów 2009, sprawozdanie, 5 str., 5 rys.
 151. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza materiałowa ślimaka TSN Y070063/100 wytłaczarki HNT 100V, Euro-Expert ORIUTE Tarnów, Rzeszów 2010, sprawozdanie, 9 str., 6 rys., 1 tabela.
 152. Opiekun Z., Pająk D.: Analiza materiałowa łopatki wirnika wentylatora typu KORFMANN ES9-500/80, „Wschód” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Lublin, Rzeszów, 2010, Sprawozdanie, 10 str., 11 rys., 1 tabela.
 153. Opiekun Z.: Analiza materiałowa zerwanych łopatek wirnika wentylatora typu KORFMANN ES9-500/80, „WSCHÓD” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Lublin, Rzeszów 2010, sprawozdanie, 9 str., 10 rys., 1 tabela.
 154. Opiekun Z.: Analiza uszkodzonej lewej końcówki drążka kierowniczego samochodu OPEL VECTRA, Prokuratura Rejonowa Lesko, Rzeszów 2010, spraw., 7 str., 7 rys.
 155. Opiekun Z., Orłowicz W.: Analiza materiałowa ślimaka TSN Y070063/100 wytłaczarki HNT 100V - Uzupełnienie badań, Euro-Expert ORIUTE Tarnów, Rzeszów 2010, sprawozdanie, 3 str., 2 rys., 1 tabela,.
 156. Opiekun Z.: Analiza materiałowa spawanego elementu komory spalania, agregatu suszarki GELIER, PPH TRANSSYSTEM S.A. Wola Dalsza, Rzeszów 2011, sprawozdanie, 13 str., 8 rys., 4 tabele.
 157. Opiekun Z.: Badania uszkodzonego ucha tłoczyska siłownika hydraulicznego zainsta-lowanego w kombajnie AN-75, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” Sp. z o.o., Lublin, luty 2012, opracowanie 9 str., 7 rys., 1 tabela.
 158. Opiekun Z., Trytek A., Pająk D., Sobolowska P., Orłowicz W.: Badania materiałowe odcinka instalacji wody chłodzącej. Elbud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektromagnetycznych, Przemyśl, marzec 2012, opracowwanie 18 str., 19 rys., 4 tabel.
 159. Opiekun Z.: Analiza materiałowa uszkodzonej goleni kółka przedniego ultralekkiego samolotu typu AEROPRAKT A-22L. Z. Siekierda, Rzeszów, czerwiec 2012, opracowanie 9 str., 5 rys., 1 tabela.
 160. Opiekun Z., Orłowicz W., Pająk D.: Badania materiałowe pękniętej sprężyny przedniego zawieszenia samochodu Citroen C3. M. Zybel, Rzeszów, czerwiec 2012, opracowanie 8 str., 5 rys., 2 tabele.
 161. Plewako Z., Opiekun Z., Orłowicz W., Mróz M., Trytek A.: Analiza materiałowa wkładów kominowych wykonanych ze stali chromoniklowej. RAAB-TERMOKOMINKI. Rzeszów 1998r. Sprawozdanie, 10 str., 10 rys., 3 tabl.
 162. Opiekun Z., Kupiec B.: Badania stalowego wspornika stopnia końcowego. Zakład Metalowy ORTYL sp. Z. o. o. Ławnica 260, 39-331 Chorzelów. Rzeszów 2013. Sprawozdanie, 9 str.
 163. Opiekun Z., Pająk D.: Analiza materiału blach zastosowanych na obudowy lodówek (szaf chłodzących). Uniwersytet Rzeszowski., al. Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów. Rzeszów 2013. Sprawozdanie,11 str., 9rys., 3 tabl.
 164. Opiekun Z., Pająk D.: Analiza materiału blach zastosowanych na obudowy lodówek (szaf chłodzących). Ekspertyza wykonana dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
 165. Kupiec B., Pająk D.: Badania struktury i rozkład twardości w 8 złączach spawanych. "Husqvarna"- Mielec. Rzeszów 2012. Sprawozdanie, 8 str., 8 rys., 8 tabl.
 166. Kupiec B., Pająk D.: Badania napoiny wykonanej na zacisku 80-1583. Borg Automotive Sp. Z o. o., ul. Żytnia 5/7, 98- 220, Zduńska Wola. Rzeszów 2013. Sprawozdanie, 9 str.
 167. Kupiec.B.: Analiza składu chemicznego blachy ze stali nierdzewnej. Skanska S.A. Region Południowy Budownictwo Inżynieryjne. Rzeszów 2017, 3 str.
 168. Kupiec.B.: Analiza składu chemicznego rury stalowej. POM Sp z o. o. ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce. Rzeszów 2017, 3 str.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję